header banner
Default

Tot zondag besteedde GroenLinks-PvdA het meeste geld aan advertenties bij Meta en Google


Table of Contents

  Nederlandse politieke partijen hebben van 20 oktober tot afgelopen zondag ruim 1,6 miljoen euro uitgegeven aan politieke advertenties. GroenLinks-PvdA gaf met 477.000 euro het meeste uit, gevolgd door D66 die iets meer dan de helft uitgaf. Woensdag zijn de Tweede Kamerverkiezingen.

  Hoewel GroenLinks-PvdA het meeste betaalde aan politieke advertenties, werden er met 641 advertenties niet de meeste ads getoond. Het CDA liet met 1609 aanzienlijk meer advertenties zien, terwijl deze partij hier ruim 140.000 euro voor betaalde. Ook Volt Nederland liet relatief veel advertenties zien, met 1112 ads. Hier betaalde de partij ruim 110.000 euro voor. FvD betaalde 173.500 euro voor 191 advertenties, een relatief hoog bedrag voor het aantal advertenties. Opvallend is verder dat PVV 721 euro uitgaf aan één Meta-advertentie en niks uitgaf bij Google, en dat NSC bij beide platforms niet heeft geadverteerd.

  De cijfers komen van De Campagnemonitor 2023, een samenwerking tussen De Groene Amsterdammer, de wereldwijde advertentiedatabase Who Targets Me en UvA-onderzoeker Fabio Votta. De cijfers zijn gebaseerd op data van Meta en Google. Uit de cijfers blijkt dat Meta-platforms populairder zijn onder de politieke partijen; hier gaven de partijen 974.592 euro aan uit voor 5234 advertenties. Adverteren bij Google is duurder; hier betaalden de partijen samen 643.700 euro voor 760 ads.

  In de Campagnemonitor is verder te zien welke focusgroepen de partijen gebruikten om gerichte advertenties te kunnen tonen, en om welke groepen er het meest geconcurreerd werd. Zo blijkt dat zowel D66 als GroenLinks-PvdA sterk concurreerden voor activistische gebruikers en hier allebei rond de 50.000 euro aan uitgaven. Deze partijen concurreerden ook voor gebruikers die in musea geïnteresseerd zijn.

  Met de data is ook te zien in welke regio's de partijen wilden adverteren en welke leeftijd ze targetten. Zo focuste 50PLUS op gebruikers van boven de 55 jaar, was bij FvD een focus te zien op de leeftijdscategorie tussen de 25 en 54 jaar en focuste Volt weer op gebruikers onder de 34 jaar. BBB wilde weer advertenties laten zien aan Friestalige gebruikers, terwijl DENK focuste op mensen die Arabisch en Turks spreken.

  Eerder deze maand werden nieuwe EU-regels aangenomen die techbedrijven als Meta en Google verplicht om transparanter te zijn over politieke advertenties. Deze moeten duidelijke labels krijgen en de platforms moeten weergeven wie voor een advertentie heeft betaald en hoeveel deze advertentie kostte. Daarnaast moet de bron van de financiering bekend zijn.

  Sources


  Article information

  Author: Jillian Ellison

  Last Updated: 1703792161

  Views: 978

  Rating: 3.6 / 5 (52 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jillian Ellison

  Birthday: 1939-05-06

  Address: 452 Jennifer Forge Suite 419, Susanshire, VT 74145

  Phone: +4558935425654729

  Job: Event Planner

  Hobby: Reading, Calligraphy, DIY Electronics, Beer Brewing, Backpacking, Snowboarding, Skateboarding

  Introduction: My name is Jillian Ellison, I am a dear, dedicated, rich, resolute, honest, exquisite, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.