Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker. Het gaat dan om iets positiefs doen voor mens en milieu, zoals investeren in de samenleving, het produceren van milieuvriendelijkere producten of het goed zorgen voor werknemers. Waar marketing altijd gericht was op het bieden van toegevoegde waarde aan consumenten en het maximaliseren van omzet en groei, moeten ondernemingen nu hun groeidoelstellingen zorgvuldig afwegen tegen de noodzaak om duurzaamheid na te streven. Welke MVO-elementen vinden consumenten belangrijk bij het kopen van producten? Wat is het verschil tussen winnende bedrijven (winnaars) en minder sterk presterende bedrijven (verliezers) wanneer het gaat om de rol van MVO bij het succesvol laten groeien van je merk? Dit alles blijkt uit de jaarlijkse Brand Growth Study van DVJ Insights, dit jaar toegespitst op MVO, waarbij 3.000 consumenten en 2.900 marketeers uit heel Europa zijn ondervraagd.

De helft van de Europese bedrijven heeft een MVO-strategie

VIDEO: Professor Eko legt uit... maatschappelijk verantwoord ondernemen
Michaël Van den Brant

In totaal heeft 56% van de bedrijven hun MVO-strategie al gedefinieerd, en bovendien passen winnaars vaker MVO toe in hun marketingstrategie dan verliezers (65% versus 49%). Een andere bevinding is dat MVO-strategieën vaker voorkomen bij B2B-bedrijven (63%) dan bij B2C-bedrijven (51%). Het toenemende belang van MVO blijkt uit het feit dat 40% van de bedrijven tegenwoordig (veel) meer aandacht aan MVO besteedt dan twee jaar geleden, terwijl dit voor 42% van alle bedrijven onveranderd is gebleven.

Top 5 MVO-strategieën die koopbeslissingen beïnvloeden

VIDEO: Duurzaam ondernemen is meer dan een trend - MKB Ondernmerscafé
RTL Z

Voor 75% van de consumenten is het van groot belang dat het bedrijf waarbij zij producten aanschaffen MVO-activiteiten uitvoert. Consumenten in Europa vinden het betalen van eerlijke lonen, milieuvriendelijk produceren, minder afval produceren, zorgen voor evenwicht tussen werk en privéleven van de werknemers en recycling de meest belangrijke initiatieven. Daarentegen geven marketeers in heel Europa aan dat de zorg voor het evenwicht tussen werk en privéleven van werknemers, het betalen van eerlijke lonen aan werknemers, milieuvriendelijk produceren en recycling deel uitmaken van de MVO-strategie van hun bedrijf.

Actie ondernemen maar niet vergeten te communiceren

VIDEO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen | Bedrijfseconomie
Meester Patrick

Volgens de Brand Growth studie integreert 82% van de succesvolle merken de MVO-strategie in aanzienlijke mate in hun marketingcommunicatie, terwijl 44% van de “verliezers” MVO in geringe mate of helemaal niet in hun marketingcommunicatie integreren, hetgeen wellicht een van de redenen is voor de lagere prestaties. In het algemeen is het hanteren van een MVO-strategie niet alleen gunstig voor het bedrijf en voor het milieu; een deel van het succes is echter ook het weergeven van goed handelen naar het publiek door het te integreren in de marketingcommunicatie.

Welke bedrijven presteren goed op het gebied van MVO en waarom?

VIDEO: Hoe kan ik duurzaam ondernemen? | True Pricing
Change Inc.

Amazon, Google, Ikea, Microsoft en Apple hebben allemaal één gemeenschappelijk kenmerk: het zijn niet alleen wereldwijd bekende namen, maar ze presteren ook goed op het gebied van MVO in de ogen van zowel consumenten als marketeers in Europa. De Nederlandse respondenten noemden vaak Shell, Tesla, Tony’s Chocolonely, Ikea, Rode Kruis en KWF.

Klanttevredenheid is het voornaamste positieve gevolg van een sterke MVO-strategie

VIDEO: Duurzaam ondernemen
Brainwash

Er zijn ongetwijfeld diverse positieve effecten van MVO. Wanneer marketeers echter het belangrijkste effect van een sterke MVO-strategie zouden moeten kiezen, is klanttevredenheid het belangrijkste gevolg (14%). Dit kan overigens verschillen op basis van het type zakenrelatie; B2B-bedrijven zouden aanzienlijk minder vaak voor klanttevredenheid kiezen (10%) dan B2C-bedrijven (19%).

Over het onderzoek

VIDEO: Duurzaam ondernemen is bullshit!
Tips & inspiratie voor leiders

DVJ Insights verricht jaarlijks onderzoek onder marketeers om de drijfveren voor ‘Brand Growth’ beter te begrijpen. Het doel is om te leren hoe marketing het beste kan worden georganiseerd voor merkgroei. Het onderzoek werd voor de 7e keer uitgevoerd onder meer dan 3.000 consumenten in 4 landen en 2.300 marketing- en insights-experts in 11 Europese landen. Naast dit kwantitatieve onderzoek verricht DVJ Insights het hele jaar door tientallen visiegesprekken met Chief Marketing Officers en Insights Managers over wat er speelt in de markt en voor welke uitdagingen zij staan. Deze visiegesprekken worden gebruikt om de achterliggende redenen van de resultaten te begrijpen. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op het jaarlijkse Brand Growth Event op donderdag 11 mei. In een twee uur durend programma deelden interessante sprekers uit zowel de wetenschap als de praktijk, waaronder Tony´s Chocolonely en Versuni, hun visie, perspectief en best practices met betrekking tot MVO. Alle presentaties zullen binnenkort beschikbaar zijn om te streamen op Brand Growth Event pagina van DVJ Insights.